شاهنامه خوانی با موسیقی: داستان زال و رودابه

داستانی دیگر از شاهنامه فردوسی را از آوای نامورنامه بشنوید
داستان عروسی زال و رودابه .
در این بخش موسیقی ساخته شده بسیار حال و هوای کابل را در ذهن شما یادآور می شود.
داستان کامل را از آوای نامورنامه بشنوید...
خوانش درست و حماسی از سید محمد رضا رضوی
با تایید و تشویق کتبی دکتر محمد علی اسلامی نُدوشن
گزینش و ساخت موسیقی و صدا آمیزی پیمان پورشکیبائی
با همکاری نشر آ و گروه موسیقی گرزمان
با گروه فرهنگی گرزمان از طریق لینک های زیر در ارتباط باشید:
Telegram :
https://t.me/garozman
instagram:
https://instagram.com/garozman1398
site:
https://garozman.ir