مشاغل لجستیکی در یک ایستگاه بسته بندی میوه و سبزیجات

در Les Paysans de Rougeline ، در یک ایستگاه ، کارمندان میوه و سبزیجات را از تولیدکنندگان تعاونی دریافت می کنند تا بسته به سفارشات دریافتی و پر کردن کامیون های حمل و نقل که برای مشتریان در نظر گرفته شده است ، آنها را بسته بندی کنند. Les Paysans de Rougeline ده کار مختلف مرتبط با تدارکات را ارائه می دهد ، مانند اپراتور خط یا ماشین ، اپراتور مرتب سازی و انتخاب سفارش ...

سردخانه