کارخانه قالیشویی تهران شهر

در کارخانه قالیشویی تهران شهر همه خدمات نظافتی شامل شستشوی فرش و موکت،مبل و تشک خوشخوب انجام میشود.
قالیشویی در محل کارخانه و مبل شویی و و تعمیر مبلمان در مزنل مشتری انجام میشود.
وب سایت برای سفارش قالیشویی آنلاین: https://carpet-washing.ir/