درباره برجام مذاکره مجدد نمی‌کنیم

خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: درباره برجام، مذاکره مجدد نمی‌کنیم و درباره موضوعات منطقه‌ای نیز با کشور‌های منطقه‌ای باید صحبت کنیم و اساسا به اروپا ربطی ندارد. سیل فروش انواع تسلیحاتشان به برخی از کشور‌های عربی ادامه دارد و منطقه ما را به انباری از سلاح‌های کشنده تبدیل کرده اند. این کشور‌ها در جایگاهی نیستند که درباره ناامنی منطقه سخن بگویند و ریشه و اساس ناامنی منطقه کاملا مشخص است.