مستند خاندان ها ۲ - پنگوئن امپراتور

فصل اول مستند Dynasties 2018 – خاندان ها - ق 2 - پنگوئن امپراتور - قسمت دوم شما را با گروهی از پنگوئن های امپراتور آشنا می کند که سعی می کنند خود و بچه هایشان را از سرمای سخت زمستان نجات دهند. پنگوئن ها به عنوان یکی از گونه های محدود به شمار می روند که در شرایط سختی زندگی می کنند و جوجه هایشان در معرض خطر بسیاری هستند.- - https://Gap.im/khelqat - https://eitaa.com/khelqat