آموزش ترسیم سه بعدی در فتو اسکن (AgiSoft PhotoScan)

ترسیم بر روی مدل سه بعدی
یکی از قابلیت های جدید نرم افزار مدلسازی سه بعدی AgiSoft PhotoScan، ترسیم خطوط وکتور در فضای سه بعدی است. این قابلیت به مرمتگران، باستان شناسان و دیگر افرادی که به دنبال ترسیم در محیط سه بعدی هستند کمک شایانی خواهد کرد. در این ویدئو به معرفی این ابزار پرداخته می شود. برای مشاهده آموزش های بیشتر در رابطه با فتوگرامتری برد کوتاه به وبسایت زیر مراجعه نمایید.

yon.ir/3ddraw

تلگرام
https://t.me/closerange
برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.maan.ir مراجعه کنید.