صحبتهای بازیکنان تیم استقلال در محل تمرینات این تیم

مهدی پور: انتظارم از خودم بیش از این بود
مظاهری: در مورد شایعات محرومیت صحبتی نمیکنم