جلسه سوم دوره آموزش خط خودکاری

آموزش خوشنویسی با خودکار - برای دیدن آموزش خط خودکاری میتوانید به سایت آموزشی پادافن (پارک دانش و فناوری) مراجعه کنید. این دوره که مناسب مقطع ابتدایی است در آن، خط خودکار آموزش داده شده است. فیلم آموزشی خط با استفاده از خودکار توسط سایت پادافن و با همکاری استاد میلاد قاسمی برای شما عزیزان آماده شده است. آدرس صفحه www.padafan.com/product/khosh_khat
آموزش خط برای ابتدایی (مقطع ابتدایی) را می توانید از سایت پادافن به آدرس www.padafan.com و یا آدرس دقیق صفحه www.padafan.com/product/khosh_khat خوش خط تهیه کنید.