دیگر نگران غلط های املایی نباش. استاد علیرضا کوهشکن Alireza Koohshekan

برای نوشتن کلمات انگلیسی دچار اشتباه میشی؟????
توی آزمون به خاطر این مورد نمره از دست دادی؟????
نگران نباش، ما با جمع آوری پرتکرارترین واژه ها میتونیم در رفع این مشکل بهت کمک کنیم.????
دوستای آیلتسیتو تگ کن و راجع به این پست برامون کامنت بگذار.
youtube, Facebook, Instagram, apart : @ieltsbyamir / #ieltsbyamir
@ieltsbyamir