شعر و ترانه فیلم و تبلیغات هنری و تحقیقاتی
صادق داروبرد
گر حال تو همچون من اشفته خرابم گر خواهش دل های منو تو بی حسابم


صادق داروبرد در سفیدابه گرین گیبلز

ویدئوهای کانال

موضوعات کانال