صادق داروبرد
صادق داروبرد سفيدابه سيتی
گر حال تو همچون من اشفته خرابم گر خواهش دل های منو تو بی حسابم


صادق داروبرد در سفیدابه گرین گیبلز

ویدئوهای کانال