مدیر آگاه
meysam
سلام من میثم پاپی مطلق هستم.هدفم کمک کردن برای درک ساده توسعه فردی,توسعه مالی, موفقیت تحصیلی,دانش نرم افزاری و علوم عملی برای رسیدن به یک زندگی بهتر است. ما در مدیرآگاه هدفمان خلق مسیری به سوی رشد و ارتقاء فردی و مالی شماست.مدیرآگاه modireagah.ir مسیری برای یادگیری و پیشرفتآموزش آنلاین و کسب مهارت برای ورود به بازار کار آموزش های کاربردی برای آنها که می خواهند حرفه ای باشندما فقط مطالبی را آموزش می دهیم که قبلاً خودمان از آن نتیجه گرفته ایم
ادامه...