کارگشا، سامانه جامع صنعت ساختمان
کارگشا
سامانه کارگشا ارایه دهنده کلیه امور مربوط به خدمات اینترنتی قابل ارایه صنعت ساختمان شامل مشاوره، انعقاد قراداد، مطالعات امکان سنجی، ارایه نقشه های اجرایی، ارایه کتب و نرم افزارهای تخصصی، مطالعات مدرن سازی و هوشمندسازی، برگزاری مزایدات و مناقصات، معرفی شخصیت های حقوقی و حقیقی صاحب صلاحیت و محاسبات تخصصی حقوق و دستمزد، آنالیز مصالح و مدیریت پروژه می باشد.
ادامه...

ویدئو های دسته بندی "تاسیسات الکتریکی"