کلینیک تصویربرداری دکتر وهاب آقایی (رادیولوژی و...
drvahabaghai
کلینیک رادیولوژی و سونوگرافی دکتر وھاب آقائی افتخار دارد که همواره با پزشکان تراز اول ایران همکاری تنگاتنگی داشته است.هدف ما تشخیص به موقع و دقیق بیماری های پستان بوده که درنهایت باعث حفظ سلامتی و کیفیت زندگی خانم ھا که رکن اصلی خانواده هستند می باشد که در نتیجه ما به داشتن زندگی سالم تر و خانواده ھای سلامت در کشورمان کمک می کنیم.
ادامه...

ویدئوهای کانال