آموزشگاه مجتمع فنی و حرفه ای دارالفنون
دوره های تخصصی برق، اتومکانیک،
مجتمع فنی و حرفه ای دارالفنون یک مجتمع رسمی و دارای مجوز از سازمان فنی و حرفه ای کشور است و از آموزشگاه های مختلف شامل دپارتمان های آموزش برق خودرو، آموزش مکانیک خودرو، آموزش تعمیر موتور سیکلت، آموزش آرایشگری مردانه، آموزش برق ساختمان، آموزش برق ساختمان و سایر رشته های فنی و حرفه ای است. با شرکت در دوره های این مجتمع می توانید مدرک رسمی و بین المللی دریافت کنید.
ادامه...

ویدئوهای کانال