كليپ بصيرتى(آب و صابون)

كليپ بصيرتى(آب و صابون)

محمدی:
برخلاف ادعای شماتحریمهابرداشته نشد چجور آب وصابونی بیاوریم روتان را بشوییددرآلمان به هواپیمای وزیرخارجه مان بخاطر تحریم سوخت ندادندباچه شوینده ای روتان شسته وپاک میشود


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x