کارگاه تخصصی بررسی نقش اقتصاد در صنعت ساختمان

کارگاه تخصصی بررسی نقش اقتصاد در صنعت ساختمان بررسی علل موفقیت یا شکست پروژه های ساختمانی با سخنرانی: دکتر تهامی پور


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x