آیا برای اعمال ضریب نامعینی در هر بار طراحی توسط ETABS باید ترکیب بارهای پیش فرض را از ابتدا ساخت؟


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x