شهرسازی پاپ آپ پروژه های طراحی شهری است که با ایده های نوآورانه شهروندان و توسط خود آنها انجام می شود.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x