علت خودشیفتگی و ریاکاری

38
03 بهمن 1396

خودشیفتگی ، تصور کاذب و غیر واقعی نسبت به خود است ولی ریاکاری را کسی انجام می دهد که عزت نفس کمتری دارد که این کمبود عزت نفس عامل اصلی بسیاری از اختلالات روحی و روانی و آسیب های فردی و اجتماعی جامعه می باشد.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x