پیشنهاد سارا برای دفع حشرات خانگی!

دستگاههای دفع حشرات ایران دی اچ بدون استفاده از سموم و مواد شیمیایی اقدام به فراری دادن موجودات موذی میکند لذا هیچگونه خطری سلامتی انسان را تهدید نمیکند
برای کسب اطلاعات بیشتر عدد 22 رو به سامانه پیامکی 10004461410 ارسال کنید
سایت : dhshop.ir
شماره تماس : 09018021832