مدرسه هفته ای چند روز باشد موثر تر است

این فیلم تاثیر تعداد روزهای مدرسه را در نظام آموزشی فرانسه و ژاپن مورد برسی قرار می دهد


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x