آیا یک نماز مستحبی را می توان به چند نفر هدیه کرد


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x