شایعه فیلتر همیشگی تلگرام تکذیب شد

شایعه فیلتر همیشگی تلگرام تکذیب شد
قطع تلگرام و اینستاگرام موقت است |شایعه قطع دائمی شبکه‌های اجتماعی صحت ندارد

http://harfnews.rozblog.com/
رفع فیلتر اینستاگرام در آینده‌ای نزدیک/تلگرام به صورت دائمی فیلتر می‌شود؟ +توضیح وزیر ارتباطات