مرجانیشویلی تفلیس در آستانه سال 2018 میلادی

پایتخت گرجستان - مرجانیشویلی تفلیس در آستانه سال 2018 میلادی - گزارش از سام جورجیا
http://samgeorgia.ir/rustaveli-avenue-tbilisi/