تیزر رسمی فیلم پرسه در حوالی من

درباره دنیای زنی است که در آستانه سی سالگی در دل تهرانِ امروز، به دنبال رویای خود می رود.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x