خلاصه کتاب اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام - 72 صفحه نسخه PDF

156
14 آذر 1396

خلاصه کتاب اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام - 72 صفحه نسخه PDF از لینک زیر دانلود کنید:
https://hdaneshjoo.com/product/33380/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x