خلاصه کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی - با تست آزمون با جواب

62
13 آذر 1396

خلاصه کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی+ نمونه سوال از همیار دانشجو از لینک زیر دانلود کنید:
https://hdaneshjoo.com/product/32083/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x