ارزیابی راه حل های جدید برای حل مشکل و تعارض (1)

100
13 آذر 1396

- وقتی فرد ، راه حل های جدید برای حل مشکلاتش پیدا می کند ، باید بعد از آن ، آنها را ارزیابی کند و ببیند هر کدام چقدر نقاط مثبت و یا منفی دارد ، باید آن ها را امتیاز بندی و اولویت بندی کند.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x