میلگردها می توانند برای کارگران ساختمانی بسیار خطرناک باشند. کلیپ فوق به نقش درپوش های محافظ میلگرد برای حفظ ایمنی کارگران می پردازد.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x