آموزش حسابداری, اعمال شرایط فروش

در این ویدیو ماژول اعمال شرایط فروش، از سیستم فروش نرم افزار جامع حسابداری سانیران آموزش داده می شود