میزان صمیمیت با شیوه نگاه

69
21 آبان 1396

- یکی از کانال های ارتباطی غیر کلامی با دیگران ، نگاه است.
- اینکه به چه کسی چگونه و چه مقدار نگاه می شود ، پیام دارد ؛ که می تواند ملاکی برای سنجش صمیمیت باشد .


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x