اهداف کارگاه "ارتباط موثر و همدلی"

41
21 آبان 1396

- در جامعه ایران، هر دو نفری که میخواهند برای انتقال پیام با هم ارتباط بر قرار کنند ، ممکن است این انتقال پیام و ارتباط ، با نگرانی و مشکل و یا با خوشحالی صورت بگیرد.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x