پاسخ حاج احمد پناهیان به سخنان رئیس جمهور در زنجان!!

باید یک جایزه به آقای رئیس جمهور بدهند که توانست از عاشورا و کربلا درس مذاکره در بیاورد / اگر یک نفر از زنجانی ها و کسانی که سخنرانی را شندیدند باور کند و نسبت به جنگ حسین بن علی با یزید تردید در ذهن شان ایجاد شود والله العظیم قسم گوبنده سخن درخون حسین شریک است."