بررسی انواع ارتباط با دیگران (ارتباط پدرانه)

87
18 مهر 1396

اگر نسبت به فرد مقابل خود یک نوع حس عقل کل را داشته باشیم، فرد دیگر پیش شما نمی آید. در ارتباط والدینی فرد احساس برتری می کند و فکر می کند باید نصیحت کند و دیگران از او اطاعت کنند و این رابطه... اینگونه افراد آرامش ندارند چون...


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x