کاهش آرامش روانی بر اثر ارتباطات بیش از حد

92
18 مهر 1396

سلامت و آرامش ما در تعادل در ارتباط وجود دارد؛ هر جا که ارتباط از مرز اعتدال بگذرد آرامش نیز از بین می رود. کسانی که صمیمیت را از حد می گذرانند، در واقع به دیگران اجازه دخالت در کارهای خود را می دهند و در نتیجه...


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x