کاهش اعتماد به نفس به خاطر تخلف و گناه

107
18 مهر 1396

یک نکته روانشناختی جالب در ارتباط با نسل جوان وجود دارد؛ افرادی که به سراغ لذت های نادرست می روند، بر اساس تحقیقات احساس گناه در فرد به وجود می آید و فرد را درگیر خود می کند و فرد عزت نفس خود را از دست می دهد و...


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x