لذت های گمشده برای انسان

91
18 مهر 1396

یک نوع تقسیم بندی در لذت وجود دارد؛ لذتی که بیشتر انسان ها درگیر آن هستند، لذت های فیزیکی و فیزیولوژی است مثل خوردن، خوابیدن و... درحالیکه لذت منحصر مسائل فیزیولوژیکی نیست؛ لذتی که فرد از درک یک مساله می برد، به مراتب بیشتر...


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x