وظایف مربیان دینی در تبیین صحیح از لذت ها

98
18 مهر 1396

ما باید افراد را سوق بدهیم که نسبت به لذت ها حساسیت نشان بدهند، هم برای خودشان و هم برای کسانی که وظیفه تربیت آنها را دارند؛ همچنین مدیریت استفاده صحیح از لذت ها را به بچه ها آموزش دهند، لذت ها را برای فرزندان خود متنوع کنند و...


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x