لذت و هیجان های مجازی

83
12 مهر 1396

انسان ها به سمتی می روند که تمام لذت ها را در فضای مجازی تجربه کنند. این فضای مجازی تنوع دارد ولی هیجان واقعی ندارد؛ هیجان واقعی مثل باران و طراوت بهاری که با بیرون رفتن از خانه حاصل می شود؛ اما هنگامی که در یک مستند باران را می بینید...


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x