انواع لذت ها

افراد بسیاری در مدیریت لذت خود دچار بحران شده اند. یا قید همه لذت ها را زده اند و یا غرق در لذت شده اند. شاخه ی سوم کسانی که به دنبال لذت های ممنوعه رفته اند. شاخه چهارم کسانی هستند که لذت ها را...