بهترین ورزش

149
11 مهر 1396

منظور از ورزش یکی از این سه گروه ورزشی است: ورزش های عمومی، تفریحی و رسمی. ورزش های عمومی مثل نرمش کردن و پیاده روی؛ روایتی از پیامبر است که می گویند بهترین چیزی که با آن درمان می شوید پیاده روی است. ورزش های تفریحی مثل ورزش هایی که با توپ انجام میگیرد و ...


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x