فرمان های متضاد به سیستم عصبی

89
11 مهر 1396

کسانی که فرمان های متضاد به سیستم عصبی خود می دهند، در بقیه مراحل زندگی نیز فرمان های متضاد دارند.
برای مثال زمانی که به حافظه نیاز دارد، اطلاعات به ذهن او نمی آید، بجای آن زمانی که به اطلاعات نیاز ندارد ، آنها را یادآوری می کند.
به همین علت نظم در خواب...


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x