کسب آرامش با آراستگی و نظافت

86
11 مهر 1396

روایت داریم که حمام دوست مومن است.
کسانی که به نظافت بدن خود اهتمام می ورزند روحیه خیلی بهتری دارند.
باب بسیار مفصلی در فقه وجود دارد و تمام مسائل مربوط به بهداشت فردی توضیح داده شده است.
فقط یک فرد افسرده به ظاهر خود نمی رسد و...


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x