متخصص ارتودنسی 13

خوردن غذاهای سفت در طی ارتودنسی باعث کج شدن دندان ها می شود دکتر فرهاد صدرالدینی متخصص ارتودنسی www.drsadreddini.ir