جواب پرسش مهر سال ۹۶-۹۷ تحمل افکار دیگران و احترام به افکار دیگران

پاسخ پرسش مهر سال ۹۶-۹۷ تحمل افکار دیگران و احترام به افکار دیگران

در این تحقیق به بررسی پرسش مهر سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ رئیس جمهور می پردازیم و به این مسئله از دیدگاه علمی آموزشی و قرآن و روایات می پردازیم. در نهایت پیشنهاداتی به اولیاء و مدیران مدارس ارائه می دهیم که با بکار گیری آنها آینده کشور را به آینده سازانی متعهد،مدبر،با تحمل بسپارند.

مقدمه

اینکه چطور به افکار دیگران احترام بگذاریم ریشه در فرهنگ و آموزش و عادتهای اجتماعی دارد و عملی شدن آن حتی در حد نخبگان و سران کشور هم امری بسیار پیچیده و مشکل خواهد بود،بخصوص در بحث های اعتقادی و آزادیهای مدنی که مغایرت آرا با توجه به حکومت بر پایه دین آنرا غیر ممکن میسازد اما با دست زدن به تقسیم صحیح قدرت و جاری کردن قانون و اجرای حقوق شهروندی ذر سطح گسترده کشور ،حرکت در این مسیر و بهبود شرایط را شاهد خواهیم بود.

هر انساني براي خود احترامي قائل است . زماني كه به عقايد ،كارها وسلیقه هاي افراد در حد ومحدوده خودشان احترام بگذاريم وسعي نكنيم هميشه در پي رد كردن آنها برآييم ديگران ما را به رسميت مي شناسند چرا كه مردم عادتا با كسي كه به آنان احترام بگذارندونسبت به ايشان ابرازتوجه وقدرداني كنندانس والفت مي گيرندپس براي جلب مردم آنچه مي خواهند بايد به آنان بخشيد . بديهي است كه مردم براي دوستي ورزيدن با افراد مال و منزل نمي خواهند بلكه صرفاً خواهان احترام و بزرگداشت خود از سوي آنان مي باشند . چرا كه مردم خود را دوست دارند و هر كس براي خودش جهاني دارد مملو از آراء وعقايد و نظرات متعددي كه همين عقايد انسانها رااز هم جدا مي كند و دنياي هر فردي براي خودش محترم است پس كسي كه به آنان احترم بگذارد و به عقايد آنان توجه نمايد . دوست مي دارند وكساني را كه عقايد آنان را ناديده گرفته و به شخصيت آنان احترام نمي گذارند نزد آنان هيچ محبوبيتي ندارد .

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه. ۱

بیان مسئله. ۴

احترام به افكار و فرهنگ یكدیگر. ۷

احترام به خویشتن.. ۸

راههاي رشد احساس احترام به خود. ۸

احترام گذاشتن در سيره و روايات… ۹

احترام به دیگران از دیدگاه بزرگان. ۱۰

همدلی و همدردی.. ۱۱

فروتني و تواضع.. ۱۱

پذیرش… ۱۲

فواید احترام به افکار دیگران. ۱۵

نتیجه گیری و پیشنهادات… ۱۶

آینه‌ای باشید برای کودکانتان. ۱۷

قوانین یک زندگی جدی.. ۱۷

اعتماد کنید. ۱۸

کوتاه سخن بگوییم. ۱۹

ذره بینی در دست کودکان. ۱۹

منابع و ماخذ. ۲۰

تعداد صفحات : ۲۵

فرمت فایل : word ( قابل ویرایش ) میباشد.
توجه : این فایل با بهترین کیفیت قابل پرینت میباشد.
لینک دانلود :

https://farafiles.com/downloads/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-96-97-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7/
آموزشی بررسی پاسخ پرسش مهر سال 96 97 تحمل افکار دیگران و احترام به افکار دیگران بررسی پاسخ پرسش مهر سال 96 97 تحمل افکار دیگران و احترام به افکار دیگران بررسی پاسخ پرسش مهر سال 96 97 تحمل افکار دیگران و احترام به افکار دیگران بررسی پاسخ پرسش مهر سال 96 97 تحمل افکار دیگران و احترام به افکار دیگران پاسخ پرسش مهر سال 96 97 تحمل افکار دیگران و احترام به افکار دیگران پاسخ پرسش مهر سال 96 97 تحمل افکار دیگران و احترام به افکار دیگران پاسخ پرسش مهر سال 96 97 تحمل افکار دیگران و احترام به افکار دیگران پاسخ پرسش مهر سال 96 97 تحمل افکار دیگران و احترام به افکار دیگران پرسش مهر سال 96 97 تحمل افکار دیگران و احترام به افکار دیگران پرسش مهر سال 96 97 تحمل افکار دیگران و احترام به افکار دیگران پرسش مهر سال 96 97 تحمل افکار دیگران و احترام به افکار دیگران پرسش مهر سال 96 97 تحمل افکار دیگران و احترام به افکار دیگران تحقیق سوال مهر سال 96 97 تحمل افکار دیگران و احترام به افکار دیگران تحقیق سوال مهر سال 96 97 تحمل افکار دیگران و احترام به افکار دیگران تحقیق سوال مهر سال 96 97 تحمل افکار دیگران و احترام به افکار دیگران تحقیق سوال مهر سال 96 97 تحمل افکار دیگران و احترام به افکار دیگران جواب سوال مهر سال 96 97 تحمل افکار دیگران و احترام به افکار دیگران جواب سوال مهر سال 96 97 تحمل افکار دیگران و احترام به افکار دیگران جواب سوال مهر سال 96 97 تحمل افکار دیگران و احترام به افکار دیگران جواب سوال مهر سال 96 97 تحمل افکار دیگران و احترام به افکار دیگران جواب مه