متخصص ارتودنسی 9

اگر با وجود مسواک مناسب سیم ها و براکت های ارتودنسی خوب تمیز نمی شوند مشاهده این انیمیشن را به شما توصیه می کنیم دکتر فرهاد صدرالدینی متخصص ارتودنسی www.drsadreddini.ir