تاثیرات خوابیدن زیاد

120
06 مهر 1396

خواب زیاد در بدن تولید اسید لاکتیک می کند.
اسید لاکتیک در بدن این فرمان را می دهد که بدن هنوز نیاز به خواب دارد و هرچه فرد بیشتر بخوابد ، این اسید بیشتر ترشح می شود.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x