معایب و تاثیرات خوابیدن در روز

122
05 مهر 1396

در روانشناسی می گویند وقتی افراد خواب شبانه خوبی داشته باشند، تا ۳۵ سالگی به خواب روز نیاز ندارند. بعد از ۳۵ سالگی با معده خالی و به مدت یک ساعت در روز می توانند بخوابند. کسالت خواب روز از آرامش آن بیشتر است، فشار عصبی بیشتری متحمل می شود چون...


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x