دستگاه پرکن مایعات به همراه دربند پنی سیلینی توس نانو

دستگاه پرکن مایعات به همراه دربند پنی سیلینی توس نانو

این دستگاه قابلیت پرکردن مایعات از 5 سی سی را دارد تعداد نازلهای دستگاه بنا به سفارش و در خواست مشتری با احتساب راندمان تولید می باشد. تعداد نازلهای پرکن مایعات بصورت خطی بنا به سفارش مشتری قابل تغییر می باشد و به دو صورت اتومات و نیمه اتومات ساخته می شوند. 05135510605 09355301826 علی جوان javan@snjco.ir www.snjco.ir www.ToosNano.ir