دانلود کتاب برنامه ریزی جمعیت و نیروی انسانی

دانلود کتاب برنامه ریزی جمعیت و نیروی انسانی کیفیت این فایل بسیار خوب می باشد و شما دوستان عزیز تنها با چند کلیک بلافاصله کتاب برنامه ریزی جمعیت و نیروی انسانی را دریافت کنید
لینک دانلود :
http://hdaneshjoo.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/

============
در گذشته دو رویکرد درباره نسل ها وجود داشت :
۱- رویکرد پوزیتیویستی (Positivism Approach) (دیدگاه تک خطی توسعه تاریخی)
پوزیتیویستها در پی فرمول بندی کمّی عواملی بودند که در نهایت هستی آدمی را تعیین می کنند. در این رویکرد زندگی و مرگ جریان دارد و طول عمر کاملا” محدود و اندازه گرفتنی است؛ نسلها در فاصله های معیّنی از پی یکدیگر می آیند و می روند. به گمان پوزیتیویستها ، چارچوب سرنوشت انسان به صورت قابل فهم و سنجش پذیر ، در همین جاست. همه دانسته ها و داده های دیگر در درون خود فرایند زندگی تعیین می شوند.
به گفته (دیوید هیوم) برای هر نسلی هم ممکن و هم مناسب خواهد بود که ، بدون توجه به راه ها و رسوم پیشینیانش ، شکل خاص دولت خویش را از نو برگزیند. فقط به علت آن که نوع انسان همین است که هست –